UNITiD is now

Visit us at hike.one

Or continue on our old site while it is still here...

Op zoek naar ons logo?

Voor een witte achtergrond: PNG EPS Logo landscape
Voor een zwarte achtergrond: PNG EPS
Download alle logo's

THINK - MAKE - LEARN

Bij UNITiD staan we voor creativiteit en hebben we een passie voor vernieuwing. Maar we geloven ook dat je een gedisciplineerde aanpak nodig hebt om tot resultaat te komen. Onze werkwijze heet:
THINK, MAKE, LEARN.

De basisprincipes

De volgende principes vormen de basis voor THINK, MAKE, LEARN:

User centered design

Geweldige producten beginnen met een geweldige gebruikservaring. Het liefst lopen we een dagje mee met de mensen voor wie we ontwerpen en ervaren we zelf hun omgeving en handelen. Eisen en wensen stellen we op vanuit hun perspectief. Ook testen we tijdens het ontwerpen zo vaak mogelijk met de gebruikers zelf.

Lean

De essentie van het Lean Start-Up principe is zo snel mogelijk te weten komen of je idee levensvatbaar is. Dat doe je om te beginnen door niet te lang in een theoretisch plan te blijven hangen, maar zo snel mogelijk te starten met het maken van iets tastbaars. Op basis van feedback kun je verder, om zo stapje voor stapje je minimum viable product te realiseren.

Agile

Agile werken betekent plannen realiseren in multidisciplinaire teams. Denk aan business owners, ontwerpers, technische ontwikkelaars en copywriters. Het betekent ook voortdurende procescontrole en één gemeenschappelijk doel. Zo kun je op elk moment inspelen op veranderingen en nieuwe inzichten die gedurende het proces ontstaan.

Werken als team

Een mooi product ontwerpen is niet alleen een inspanning van ons, maar vraagt ook om inzet van onze opdrachtgevers en een ruime inbreng van technische ontwikkelaars.

We werken nauw samen, ieder vanuit zijn eigen discipline. Business owners houden een oog op de bedrijfsdoelen, UNITiD zorgt voor een superieure gebruikerservaring en de technische ontwikkelaars zorgen niet alleen voor soepel werkende oplossingen, maar geven ook de technische kansen en kaders aan.

Op het raakvlak van de drie gebieden ligt de zogenaamde sweet spot; een product met het beste van alle drie de werelden. Het werkt technisch perfect. Gebruikers lopen ermee weg. En er wordt winst gemaakt.

De 3 fases

Uitgaande van de basisprincipes en door middel van teamwork doorlopen we de 3 fases THINK, MAKE, LEARN. Iedere fase heeft zijn eigen specifieke methodes die we afhankelijk van de opdracht inzetten.

THINK

Het doel van de THINK fase is het opleveren van een concept dat levensvatbaar is en het plan om dat te realiseren. We onderzoeken het probleem eerst in de breedte. Daarbij kijken we naar meerdere oplossingsrichtingen. Vervolgens bakenen we de gekozen oplossing af; we definiëren het concept, de scope en de randvoorwaarden. Ook stellen we een plan op voor de MAKE fase.

Meer over THINK

MAKE

In de MAKE fase werken we de gekozen ideeën uit tot een gedetailleerd ontwerp. We maken wireframes, visual designs en werkende prototypes, die we testen met echte gebruikers. Bij voorkeur werken we agile, in sprints en vanaf dezelfde locatie. In ieder geval werken we vanaf de eerste dag samen met opdrachtgevers en technische ontwikkelaars.

Meer over MAKE

LEARN

In de LEARN fase meten en analyseren we hoe klanten en gebruikers met het vernieuwde product omgaan. Wat werkt goed? Wat is voor verbetering vatbaar? We voeren verschillende tests uit en bekijken of de vooraf bepaalde doelen gehaald worden. Als er geoptimaliseerd kan worden, stellen we verbeteringen voor.

Meer over LEARN

Onze methodes

Per fase vind je hier een overzicht van de methodes die we kunnen inzetten. Een paar lichten we uitgebreider toe.

MAKE

LEARN

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over onze werkwijze en ben je benieuwd naar wat wij voor jouw project kunnen betekenen?

Neem contact op met

Rick le Roy (rick@unitid.nl, 06 46 28 20 96) of
Matthijs Collard (matthijs@unitid.nl, 06 28 12 66 97)

© UNITiD 2024  Algemene voorwaarden | English | Event kalender