UNITiD is now

Visit us at hike.one

Or continue on our old site while it is still here...

Op zoek naar ons logo?

Voor een witte achtergrond: PNG EPS Logo landscape
Voor een zwarte achtergrond: PNG EPS
Download alle logo's
Copy scan

Copy scan

Methode in de THINK fase

‘Vertel ik het juiste verhaal? Met de juiste toon? En hoe zit het met de indeling van de tekst? Bij een copy scan toetst een van onze copywriters bestaande teksten op verschillende onderdelen. Een copy scan geeft je een snel inzicht of je de juiste story, structuur en tone of voice gebruikt.

Bestaande teksten in kaart brengen, voorafgaand aan het ontwerpproces  

Vertelt je website of app het juiste verhaal? En worden de juiste woorden gebruikt om bezoekers aan te spreken? Met een copy scan kun je snel achterhalen op welke punten teksten verbeterd of aangescherpt kunnen worden. Ook is een copy scan het startpunt om ervoor te zorgen dat de teksten en het ontwerp goed op elkaar aansluiten.

In elke fase van een project

Een copy scan brengt de kwaliteit van bestaande teksten in kaart. Zo’n scan kan in elke fase van een project plaatsvinden. Vanuit het perspectief van de klant stelt een van onze copywriters een document op met verbeterpunten, oplossingen en ideeën. Als in de beginfase duidelijk wordt wat er door middel van tekst overgebracht moet worden, draagt dat bij aan een vlot verloop van het project en een beter eindresultaat.

Een analyse vanuit de ogen van experts

Een van onze copywriters toetst bestaande teksten op zaken als: schrijfstijl, inhoudelijke onduidelijkheden en consistent taalgebruik. Ook wordt de spelling, grammatica, interpunctie en consistentie getest (je of u, passief of actief taalgebruik en het consistent gebruikmaken van hoofdletters en termen). Daarnaast checken we of het makkelijk is om te vinden wat je zoekt. De uitkomsten worden bijgehouden in een overzichtelijk document.

Door een van onze copywriters

De copy scan wordt uitgevoerd door een van onze copywriters. Hij of zij brengt snel alle positieve en negatieve punten in kaart, zodat er in de beginfase van het project al met de juiste teksten kan worden gewerkt. Op die manier sluiten de teksten en het ontwerp beter op elkaar aan en voorkom je dat er na afloop nog veel gedaan moet worden, als blijkt dat er bijvoorbeeld te veel tekst is of de teksten niet meer up-to-date zijn.

Niet gebonden aan een locatie

Het uitvoeren van een copy scan kan in principe overal. Het is slim om een contactpersoon aan te wijzen die vragen kan beantwoorden en de copywriter van het benodigde (bron)materiaal kan voorzien.

Snel inzicht in de kwaliteit van je teksten én een handig startpunt

Na het uitvoeren van de copy scan zet de copywriter alle bevindingen in een overzichtelijk document. Hierin staan verbeterpunten, oplossingen en ideeën. Op basis van deze uitkomsten bespreken we samen wat logische vervolgstappen zijn.

Meer methodes

Nano testing

Snel, maar effectief testen van een bestaand product of nieuw idee

Expert review

Analyse van het bestaande product op gebruikerservaring

Scope sessie

Wat is belangrijk en haalbaar binnen het project

De 3 fases

THINK FASE

Onderzoek naar de doelgroep,
de bedrijfsdoelen en technische
mogelijkheden

Leer meer

MAKE FASE

Van idee naar concept,
testen met gebruikers
en technischeontwikkeling

Leer meer

LEARN FASE

Analyseren van het product
en inspelen op nieuwe
inzichten

Leer meer

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over onze werkwijze en ben je benieuwd naar wat wij voor jouw project kunnen betekenen?

Neem contact op met

Rick le Roy (rick@unitid.nl, 06 46 28 20 96) of
Matthijs Collard (matthijs@unitid.nl, 06 28 12 66 97)

© UNITiD 2023  Algemene voorwaarden | English | Event kalender