Wesley Geesink

Interaction Designer

Wesley was op de peuterschool al eindeloos gefascineerd door de knopjes waar je als kind niet aan mag komen. Dat, opgeteld met iedere lijn die hij tekende met potlood én altijd de hamvraag “waarom” in zijn hoofd, zorgt ervoor dat hij nog steeds het nieuwsgierige kind is van de peuterschool. Tegenwoordig zijn die lijnen nog scherper gezet en worden ze omgetoverd in pixels.

Wist je dat 5% van onze beslissingen bewust worden genomen? Dat betekent dus dat we voor 95% onbewust beslissingen nemen en dat deze kant veel kansen biedt. Dit heet ‘persuasion design’, een onderdeel van het vakgebied waar Wesley gefascineerd door is.

In zijn werk draait het grofweg om één ding: problemen oplossen. De uitdaging is om ze te identificeren (klinkt makkelijker dan het is) en ze simpelweg op te lossen, dan wel te vereenvoudigen. Interactie en design vormen daar samen het antwoord op. Design draait niet alleen om de eindgebruiker, maar om de mens in de maatschappelijke context. Device, locatie en tijdstip zijn allemaal belangrijke aspecten die meetellen in het proces én oplossing.