Een gemeentewebsite is nooit af

Grofweg een half jaar geleden hebben we de op 100gemeenten.nl de ranglijst van 2014 gepubliceerd. In de tussentijd hebben de gemeenten niet stilgezeten: bij de gemeenten zelf maar ook bij de overheid en aangrenzende organisaties is er gigantisch veel ondernomen, onderzocht en vooruitgang geboekt. Gemeentewebsites in Nederland worden met grote sprongen beter en gelukkig veel gebruiksvriendelijker.

Om aan deze continue veranderingen tegemoet te komen, hebben we onze werkmethode bijgesteld om tussentijds testen mogelijk te maken. Zodra de website van een gemeente is veranderd, verbeterd of vernieuwd, kan opnieuw een test worden aangevraagd en zullen we de testresultaten bijstellen. Zo ontstaat een actieve lijst die constant de actuele stand van zaken weergeeft. Ook zullen we zelf een oogje in het zeil houden en uit eigen initiatief websites opnieuw testen zodra we veranderingen ontdekken.

Zo hebben we afgelopen week de websites van de gemeente Almelo en gemeente Zutphen opnieuw getest. Beide hebben in de afgelopen maanden hun website veranderd, net als tientallen andere Nederlandse gemeenten. We zullen komende weken dan ook geregeld nieuwe testresultaten publiceren. Hierbij voegen we, waar nodig, enkele aan- en opmerkingen toe om de website te verbeteren.

–––

Zoals genoemd gebeurt er veel op het gebied van digitale dienstverlening bij overheid en gemeenten. We hebben hieronder enkele relevante ontwikkelingen voor je verzameld.

Effecten van toptakenwebsites

100gem-hertest_bzk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft GBBO gevraagd onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van toptakenwebsites voor digitale dienstverlening door gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat veel gemeenten met een toptakenwebsite nog belangrijke stappen moeten zetten om ook daadwerkelijk de digitale dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. In het rapport staan suggesties voor gemeenten om meer resultaat te behalen met digitale dienstverlening.

Uit het document:
Gemeenten die een impuls aan hun digitale dienstverlening willen geven en hiermee beoogde kwaliteits- en kostenvoordelen willen realiseren, adviseren we de volgende lijst met 11 tips toe te passen (uitgebreide toelichting en voorbeelden in Hoofdstuk 4):

 1. Monitor de klantcontactkanalen en optimaliseer continu
 2. Optimaliseer de vindbaarheid van digitale diensten op de website
 3. Vermijd onnodige kanaalswitches
 4. Gebruik concrete en duidelijke taal
 5. Maak de digitale aanvraagstraat gebruiksvriendelijk op elk apparaat
 6. Promoot het digitale kanaal via de eigen medewerkers
 7. Promoot het digitale kanaal via communicatiemiddelen
 8. Verhoog de digivaardigheid van inwoners
 9. Overweeg prijsdifferentiatie en test wat werkt
 10. Zet de digitale dienstverlening intern hoog op de agenda
 11. Werk slim samen met externe instanties

Lees meer:
Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen op kennisopbenbaarbestuur.nl

Gewoon Toegankelijk

100gem-hertest_gt

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, KING en ICTU zijn afgelopen oktober een gezamenlijk project gestart om de toegankelijkheid van overheidswebsites te toetsen. De monitor Gewoon Toegankelijk test websites automatisch op de wegingscriteria van WCAG 2, de Web Content Accessibility Guidelines. Door te testen krijg je als overheidsorganisatie een indicatie van de toegankelijkheid van je websites. De monitor geeft suggesties om de toegankelijkheid te verbeteren.

Meld je als gemeente aan om mee te doen. Dan weet je hoe toegankelijk je al bent en wat je nog moet verbeteren.

Lees meer:
gewoontoegankelijk.nl
Overheidswebsite? Verbeter de toegankelijkheid op kinggemeenten.nl

Drupal voor gemeenten

100gem-hertest_dvg

Eind januari lanceerde de gemeente Vught een toptakenwebsite op basis van Drupal, een open source content management systeem (CMS) dat ook wordt gebruikt door het Witte Huis, 72 van de beste universiteiten van de wereld, het Openbaar Ministerie en verschillende (Nederlandse) gemeenten.
Ontwikkelaar ezCompany en de gemeente Vught hebben daarna besloten om op basis van de website een distributie te ontwikkelen die voor iedereen vrij beschikbaar is om te hergebruiken en verrijken.
Inmiddels heeft de gemeente Almelo haar site vernieuwd op basis van de distributie en zijn er al meerdere gemeenten druk bezig om Drupal voor gemeenten toe te passen op hun eigen website.

Lees meer:
DVG distributie op Drupal.org
Open Source op Vught.nl
Drupal voor Gemeenten op ezCompany.nl
Zo maak je een gemeentewebsite met de Drupal distributie op destaatvanhetweb.nl