Hoe goed scoort uw gemeente?

Iedere gemeente heeft een hoop informatie te bieden aan haar inwoners en het internet is een steeds grotere rol gaan spelen in deze informatievoorziening. Maar lang niet iedere gemeentelijke website is even gemakkelijk te navigeren. De grote hoeveelheid aan informatie maakt dat het voor  gemeenten een enorme klus is deze informatie goed te structureren en actueel te houden.

Sinds 2001 zijn gemeenten verplicht om hun dienstverlening ook via het internet aan te bieden en goed op orde te hebben. (zie ook ‘In dienst van de democratie‘, 2001). Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en vonden wij het tijd eens te onderzoeken hoe goed de 100 grootste gemeenten van Nederland hun online informatievoorziening op orde hebben.

Met het initiatief 100gemeenten.nl willen we aandacht vestigen op de kwaliteit van de gemeentelijke website.

  • Hoe goed is informatie op de website terug te vinden?
  • Hoe actueel, leesbaar en toegankelijk is de aangeboden informatie?
  • Hoe eenvoudig is het om zelf zaken te regelen via de website?
  • Is de website goed te bekijken op tablets en mobiele telefoons en is informatie gemakkelijk te delen via de e-mail of sociale media?

Al deze vragen en meer hebben we verzameld in een vragenlijst waarmee we de websites van de 100 grootste gemeenten van Nederland beoordeeld hebben. De resultaten vind je terug op de website www.100gemeenten.nl.
toegankelijkheid

Opzet van het onderzoek

De vragenlijst is samengesteld op basis van enkele veel voorkomende taken die op een gemeentelijke website verricht moeten kunnen worden. Hoe snel is te vinden wanneer het vuilnis wordt opgehaald? Of hoe eenvoudig kan je via de website een nieuw paspoort aanvragen?
Hierbij hebben we steeds beoordeeld hoe eenvoudig deze informatie te vinden is met behulp van de navigatie structuur en de zoekmachine van de website. Vervolgens is de informatie inhoudelijk beoordeeld; hoe actueel en hoe helder is de gevonden informatie?

Daarnaast hebben we de websites op enkele bredere onderwerpen beoordeeld; hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid (hoe helder is de website geordend), toegankelijkheid (voldoet de website aan het drempelvrij waarmerk) en laadsnelheid van de website?

Als laatste hebben we nog gekeken of de gemeente ook informatie aanbiedt via sociale media en of de website ook vanaf mobiele apparaten goed te bereiken is.

De beoordeling is zo ingericht dat iedere gemeente maximaal 100 punten kan verdienen. Hierbij hebben we de specifieke taak-gebaseerde vragen minder zwaar laten wegen dan de vragen die de volledige website betreffen, zoals de toegankelijkheid en de bereikbaarheid op mobiel.
dordrecht-zelfregelen

De resultaten

Het resultaat is een uitvoerige scorelijst waarin zichtbaar wordt dat het gros van de gemeenten onder de maat presteert (slechts 20 gemeenten behaalden 60 punten of meer). Uiteraard is het slechts een indicatie, maar we hopen dat het gemeenten inzicht geeft in hun eigen website en aanzet om de website te verbeteren waar nodig.

Met de websites van 100 gemeenten fris in het geheugen, kunnen we tot slot de volgende aanbevelingen doen:

  • Een goede informatie structuur is belangrijk, maar lost geen inhoudelijke problemen op; pagina’s waren soms snel te vinden maar lieten inhoudelijk te wensen over.
  • Een responsive website is wenselijk voor mobiele gebruikers, maar zal nog steeds onprettig zijn in gebruik wanneer bijvoorbeeld de zoekmachine heel traag is.
  • Hoe vaker naar externe websites wordt verwezen voor wegwerkzaamheden, gezondheidszorg, digitale loketten of formulieren, hoe verwarrender de gemeentelijke website werd. Gebruikers hebben vaak niet eens door dat ze op een ander domein terecht zijn gekomen en begrijpen vervolgens niet waarom ze niet terug kunnen naar de homepage van de gemeentelijke website.
  • Zorg voor consistentie in de vormgeving en opbouw van de pagina. Iedere keer dat deze verandert, moet een gebruiker opnieuw zoeken naar de structuur en hiërarchie van de informatie op de pagina. Probeer dit zo veel mogelijk te beperken door een vaste pagina opbouw te gebruiken over de hele site en zo min mogelijk naar externe websites door te verwijzen.
  • Maak gebruik van een top-taken overzicht op de homepage, zodat het gros van de bezoekers eenvoudig bij een gewenste pagina kan komen zonder door de website te navigeren.

Hoe scoort uw gemeente?

Benieuwd hoe de website van uw gemeente scoort?
Kijk op www.100gemeenten.nl

breda-summary