Tools

At UNITiD we spend quite some time improving the way we design our products. Good tools save us time. Here we share some of our software, scripts, templates and other stuff we could not find on the internet, so made ourselves. If you are an interaction or visual designer, you might like to try them. If you know more, or better tools, feel free to leave a comment!

Een complete gebruikservaring met service design

Succesvolle producten en diensten sluiten naadloos aan op de belevingswereld van gebruikers. Om zo’n perfecte aansluiting te creëren besteden we bij UNITiD veel aandacht aan ‘service design’. Door middel van een integrale aanpak kunnen we samen met de klant en gebruikers effectieve en onderscheidende diensten ontwikkelen. Dit pakken we zo breed mogelijk aan.

Lees meer »

18 december 2014 |

Tools R Us

We are addicts. Addicted to design software and productivity tools. Here is a list of our favourite tools at UNITiD Interaction Designers. Some are design tools and others are “how-to-handle-office-stuff” tools. Let’s go!

Lees meer »

30 juli 2014 | | 6 reacties

InVision – Best Practices

At UNITiD we love to work with beautiful tools that improve our workflow. We recently started working with this new tool called InVision to find out if it could replace some tools we work with at the moment. InVision is a prototyping, collaboration and workflow tool for digital designers. 

Lees meer »

31 maart 2014 | & | 7 reacties

Scenario based design

At UNITiD we use different design methods and tools. One of those methods, we’ve experimented with lately, is scenario based design. Scenario based design starts with telling stories. Since the basics of product usage is tied to narratives, telling stories is of great importance for designers.

Lees meer »

3 februari 2014 |

Zet een Guerilla Usability Lab op

In veel projecten voeren we usability testen uit. Hierbij geven we echte gebruikers een werkend prototype in handen, vragen hen bepaalde taken uit te voeren en observeren we wat er gebeurt. Dit soort testen zijn uit te voeren in een volledig geoutilleerd lab. Je kan echter betrekkelijk eenvoudig zelf een ‘lab’ opzetten.

Lees meer »

15 januari 2014 |