Een complete gebruikservaring met service design

Succesvolle producten en diensten sluiten naadloos aan op de belevingswereld van gebruikers. Om zo’n perfecte aansluiting te creëren besteden we bij UNITiD veel aandacht aan ‘service design’. Door middel van een integrale aanpak kunnen we samen met de klant en gebruikers effectieve en onderscheidende diensten ontwikkelen. Dit pakken we zo breed mogelijk aan.

Lees meer »

18 december 2014 |

UNITiD zoekt Visual Designer

UNITiD groeit! Daarom hebben we plaats voor één of meerdere jonge ontwerpers met veel talent. Mensen met hooguit twee jaar ervaring uit de omgeving van Amsterdam of Rotterdam, die bij UNITiD veel kunnen en willen leren.

Lees meer »

27 november 2014 |

Een gemeentewebsite is nooit af

Grofweg een half jaar geleden hebben we de op 100gemeenten.nl de ranglijst van 2014 gepubliceerd. In de tussentijd hebben de gemeenten niet stilgezeten: bij de gemeenten zelf maar ook bij de overheid en aangrenzende organisaties is er gigantisch veel ondernomen, onderzocht en vooruitgang geboekt. Gemeentewebsites in Nederland worden met grote sprongen beter en gelukkig veel gebruiksvriendelijker.

Lees meer »

26 november 2014 |

Zelfredzaamheid bij ouderen stimuleren

Door politieke beslissingen zullen ouderen de komende jaren steeds langer zelfstandig blijven wonen. Voor mijn afstudeeronderzoek bij UNITiD onderzocht ik hoe ouderen tussen de 75 en 80 jaar langer zelfredzaam kunnen blijven. Ik zocht uit of een interactief product hier een rol bij kan spelen. Als CMD-afstudeerder (Communication and Multimedia Design) was ik gefocust op de interactie met zo’n product en hoe het er visueel uit kan zien.

Lees meer »

26 november 2014 | Jorge Jager

What if Nike+ is connected to Glass

Google Glass offers new ways to start a dialogue with users. It gives an opportunity to reach people right in front of their eyes when they need it. As an advanced Nike+ user and interaction designer I am using the Nike+ products very consciously. While my phone and Fuelband are close to my senses, they are not close enough to get my attention and keep me focussed all the time. What if Nike+ could be present in my field of view? 

Lees meer »

5 november 2014 | | 1 reactie

7 design tools voor een effectieve Scrum workflow

Also available in: English

De laatste tijd pakken we steeds meer projecten aan volgens de Scrum-methode. Sterker nog: onze grootste projecten zijn bijna allemaal uitgevoerd in multidisciplinaire Scrum-teams. En met veel succes! Voorheen werkten we veelal volgens de Waterval-methode, dus moesten we onze workflow aanpassen. Met Scrum hebben we gaandeweg een effectieve werkwijze ontwikkeld.

Lees meer »

4 november 2014 | & Jimmy Goedhart